20.04.2011r. Szkolenie II

Drugie szkolenie „Badanie potencjału i potrzeb środowiska lokalnego” poprowadził Piotr Henzler.
Tym razem, nasi uczestnicy dowiedzieli się dlaczego, jak i właściwie po co badać swoje lokalne społeczności. Po nieuniknionym (ale krótkim!) wstępie teoretycznym i zapoznaniu się z zasadami diagnozowania środowiska, w wyniku przeróżnych ćwiczeń, znaleźliśmy odpowiedzi na powyższe pytania. Wszyscy tegoroczni słuchacze Akademii na pewno wiedzą już także jak zbierać informacje od sąsiadów, jednocześnie ich przy tym angażując i jak taka lokalna diagnoza pomaga w efektywnym dzialaniu.

Na koniec zostało najlepsze, czyli praca domowa – zaplanowanie diagnozy potrzeb sąsiadów. Finałem tego zadania będzie przeprowadzenie badania podczas majowego Dnia Sąsiada. Duża energia i kreatywność uczestników pozwala nam spodziewać się bardzo ciekawych efektów tej pracy