30.03.2011r. Szkolenie I

W tym roku na szkoleniach spotkali się sąsiedzi z całej Warszawy – zarówno doświadczeni animatorzy, którzy na swoim koncie mają wiele animacyjnych działań, jak i osoby początkujące, ale pełne zapału do ożywiania swoich społeczności lokalnych.

Pierwsze szkolenie „Rola liderów i animatorów społecznych w rozwoju społeczności lokalnej” w tej edycji Akademii poprowadził Paweł Jordan. Przez cztery godziny uczestnicy wraz z trenerem powoli się poznawali , rozmawiali o swoich miejscach zamieszkania, próbowali zdefiniować czym tak naprawdę jest Przyjazne Sąsiedztwo. Pierwsze zajęcia były dobrym czasem do ogólnego spojrzenia na możliwe problemy, trudności w działaniu lokalnym, zastanowienia się jak budować dobre relacje w sąsiedztwie i jaka w tym rola lokalnego lidera.