Absolwenci Akademii nauczeni skutecznej komunikacji

absolw2W środę, 28go marca Absolwenci Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich spotkali się z Małgosią Frydrych – dziennikarką i obserwatorką życia warszawskich sąsiadów. Na spotkaniu poruszonych zostało wiele ważnych kwestii, kluczową i celową był natomiast SKUTECZNY KONTAKT Z MEDIAMI.
Doceniając rolę mediów w kreowaniu świadomości, wspólnie uznaliśmy, że warto potrafić porozumieć się z dziennikarzami.
Nawet jeśli informacje o naszych przedsięwzięciach nie potrzebują masowych kanałów komunikacji, warto czasem wybrać się do radia – opowiedzieć o swoich działaniach, przyszłych planach i aktualnych problemach. Promocja sąsiedztw w działaniu jest tylko jedną z zalet takiej wizyty…
Komunikowanie z mediami może natomiast przeistoczyć się w koszmar dla kogoś, kto nie ma na tym polu doświadczenia. Stąd pomysł, by pomóc warszawskim aktywistom przygotować się do budowania trwałych relacji i przyjaznej atmosfery również z lokalnymi dziennikarzami.
Najważniejsze wnioski ze spotkania – poniżej, natomiast doświadczenie zebrane podczas warsztatu jest już udziałem wyłącznie uczestników.
  1. Efektywna komunikacja obejmuje zarówno komunikat, jak i komunikującego. Ważne więc, by dbać o treść informacji, ale również o sposób ich przekazywania.
  2. Zasada „news you can use” mówi, że w komunikowaniu należy zadbać o funkcjonalność informacji, czyli myśleć o tym, jak odbiorcy mogą tę informację wykorzystać.
  3. Niezbędnym elementem każdej informacji jest odpowiedź na 5 pytań: kto?, co?, kiedy?, gdzie? oraz dlaczego? (przy czym ostatnie ma być zachętą, by poznać lub uczestniczyć, ciekawostką, „haczykiem” na odbiorcę)
  4. Wiarygodność budowana jest nie tylko tym, co się przekazuje werbalnie, ale też za pomocą mowy ciała, tonu głosu, mimiki…
  5. Potraktowanie dziennikarza jak sprzymierzeńca zbuduje dobrą atmosferę nie tylko na konkretne spotkanie, ale też na możliwą przyszłą współpracę.
  6. Korzystanie z każdego medium musi wiązać się z docenieniem odbiorcy – to on ma być zadowolony.