AIS 2013 – rekrutacja zakończona, pierwszy warsztat już 13 marca

Grupa liczy 20 osób, przed nami pierwsze zajęcia, które poprowadzi Paweł Jordan – doświadczony trener i animator, inicjator idei Q- Ruchu Sąsiedzkiego. Tytuł spotkania brzmi „Ja w sąsiedztwie”. Poznamy się i powiemy o sposobach na budowanie sąsiedztw. Określimy czym są, a czym nie są działania sąsiedzkiej zrobimy wprowadzenie w organizację Dnia Sąsiada.
Kim są uczestnicy tegorocznej edycji? To niezrzeszeni mieszkańcy,członkowie grup nieformalnych,przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, spółdzielni, wydziałów kultury.Przez najbliższy rok będziemy wspierać ich w działaniach sąsiedzkich.

Głównym zadaniem uczestników będzie włączenie się w organizację Dnia Sąsiada i Podwórkowej Gwiazdki.

Przed nimi 7 spotkań, w czasie których nauczą się m. in. rozpoznawania lokalnych zasobów, mobilizowania ludzi do działania i zawiązywania lokalnych partnerstw.