AIS: IV warsztat „Promocja lokalna” [relacja]

Promocja nie jest rzeczą prostą, a ilość ulotek czy plakatów nie koniecznie przekłada się później na jakość sąsiedzkiego wydarzenia i liczbę uczestników. Tematem IV warsztatu Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich prowadzonego przez Agnieszkę Matan, była komunikacja i promocja w lokalnej społeczności. Zadaliśmy sobie pytania: do kogo kierować przekaz? Jakie są potrzeby odbiorców? Jakiego języka używać, aby odpowiednio sprzedać swoje wydarzenie? Jak używać nowych mediów w celach promocji?

Oto krótka relacja z warsztatu:

Podstawą dobrej promocji lokalnej jest wykonanie diagnozy grupy docelowej i jej potrzeb oraz stworzenie planu promocji: harmonogramu, podziału zadań. Warto pamiętać, że każdy człowiek ma w sobie silną potrzebę szacunku, samorealizacji oraz docenienia. Każde narzędzie promocji ma swoje wady i zalety. Dobór odpowiedniego zależy od wcześniejszej diagnozy, a to z kolei ma wpływ na konstrukcję naszego komunikatu.

Często zapominamy, że poszukiwanie zasobów do promocji można zacząć w naszej lokalnej społeczności: a nuż mamy sąsiada-grafika, na pewno znamy kilka fajnych miejsc i osób w sąsiedztwie, które mogłyby pomóc promować inicjatywę albo chociaż roznieść plakaty. Powinno się informować o swoim wydarzeniu od samego początku (już od momentu powstania pomysłu), monitorować skąd ludzie się dowiedzieli się o nim (bo wskaże to nam jaki kanał komunikacji jest najefektywniejszy!), a wreszcie po samym wydarzeniu przez jakiś czas pokazywać rezultaty całej akcji (np. wysyłać artykuły do mediów czy publikować fotografie). Na koniec warto pamiętać, że zdobycze cywilizacji takie jak facebook, fora internetowe czy youtube nigdy do końca nie zastąpią nam kontaktu z żywym człowiekiem, a osobiste zaproszenie na sąsiedzką inicjatywę czasem jest najefektywniejszą formą lokalnej promocji ;)