AIS: VI warsztat „Sąsiedzki fundraising” [relacja]

Temat szóstego warsztatu Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich był fundraisng, czyli pozyskiwanie funduszy. Spotkanie odbyło się 1 października w Stołecznym Centrum Współpracy Obywatelskiej, a poprowadził je Andrzej Pietrucha. Warto zapamiętać, że fundraisng to proces, którego kluczowym elementem jest  budowanie relacji z darczyńcami, a także stworzenie dobrego planu działania. Poznaliśmy różne ciekawe techniki fundraisingowe takie jak np. jak crowdfunding, które mogą okazać się dużym wsparciem dla naszej inicjatywy.

Jedną z opcji pozyskiwania funduszy może być także zbiórka publiczna. Co ważne, taką zbiórkę może zorganizować także Komitet społeczny, czyli grupa bez osobowości prawnej. Taki komitet to co najmniej trzy osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i niekarane, jeśli utworzą komitet społeczny. Takie osoby muszą uchwalić akt założycielski – zawierający: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania członków komitetu społecznego; adres do korespondencji; dane osoby upoważnionej do reprezentowania komitetu społecznego; cel w jakim komitet społeczny został zawiązany.

Dokładne informacje na ten temat są tutaj: http://poradnik.ngo.pl/zbiorkipubliczne

ais foto

 

Do zobaczenia na ostatnim warsztacie w listopadzie!