Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich 2010

Rekrutacja do II edycji Akademii rozpoczęła się 25 marca i została zakończona na początku kwietnia.

Zrekrutowaliśmy grupę 25 osób, uczestnicy biorą udział w bezpłatnym cyklu szkoleniowym, który merytorycznie jest ułożony tak, jak poprzednia edycja, spotkania są jednak krótsze- odbywają się raz w miesiącu w środy. W ciągu kilku godzin mają okazję do zapoznawania się w kolejnymi aspektami lokalnej animacji, biorą udział w warsztatach, pracy w grupach i dyskusjach, w czasie których mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami. W tym roku w grupie znajdują się przedstawiciele rad osiedlowych, aktywni mieszkańcy podwarszawskich osiedli, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz pracownicy organizacji pozarządowych.Ten cykl edukacyjny daje każdej osoby narzędzia do pracy z sąsiadami. tegoroczny cykl dobiega końca, kolejny rozpocznie się w kwietniu 2011 roku- już teraz serdecznie zapraszamy!

 

W tym roku odbyły się następujące szkolenia:

  • Rola liderów i animatorów społecznych w rozwoju społeczności lokalnej(14.04.2010)

  • Mobilizowanie ludzi do działania (12.05.2010)

  • Komunikacja społeczna; tworzenie informacji lokalnej(16.06.2010)

  • Badanie potencjału i potrzeb środowiska lokalnego (22.09.2010)

  • Organizacja pracy i planowanie działań (20.10.2010)

  • Budowanie partnerstwa lokalnego (17.11.2010)

  • Kontakty i współpraca z instytucjami samorządowymi(1.12.2010)