Dzień Sąsiada 2016 – ankieta ewaluacyjna dla organizatorów inicjatyw sąsiedzkich