Dzień Sąsiada na Freta

stopociech1

stopociech2

W niedzielę 27 maja 2012 r. odbyła się już czwarta edycja wydarzeń promujących idee wolontariatu z cyklu pt. Anioły są wśród nas, czyli zrób karierę – zostań pomagierem! To spotkanie o charakterze happeningu miało miejsce pod gościnnym dachem i w ogrodzie Fundacji Sto Pociech przy ul. Freta 20/24a. Podobnie jak w poprzednich edycjach myślą przewodnią całego spotkania pt. POCZUJ WIOSNĘ-DOSTRZEŻ DRUGIEGO CZŁOWIEKA! było zachęcenie młodych ludzi do nieodpłatnej, bardzo konkretnej i bezpośredniej pomocy osobom, które bez codziennego wsparcia drugiego człowieka w swoim życiu nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

W ramach AKTYWNEJ promocji wolontariatu organizatorzy przygotowali integracyjna terenową grę miejską. Pięć czteroosobowych drużyn, w każdej jeden uczestnik na wózku inwalidzkim lub o kulach dzielnie poszukiwało ukrytych w zagadkach starówkowych dziwnostworów. Po skończonej grze trzy drużyny, które zebrały najwięcej punktów, zostały nagrodzone albumami fotograficznymi i przewodnikami turystycznymi po stolicy. Wszyscy uczestnicy zabawy bez względu na uzyskane wyniki zostali obdarowani książkami o różnej tematyce. Po sportowej rywalizacji był czas na odpoczynek na tarasie i rozmowy przy kawie, herbacie i domowych wypiekach.

Fundacja Małymi Krokami przeprowadziła część warsztatową spotkania. Dotyczyła ona możliwości odbierania otoczenia przez osoby głuchoniewidome i niewidome. Za pomocą symulatorów wzroku i słuchu uczestnicy warsztatów „weszli” w rolę osoby głuchoniewidomej i niewidomej, w tej roli poznawali na ”nowo” proste czynności jak umycie rąk, czy spacerowanie po ogrodowych alejkach. Nauczyli się również alfabetu dotykowego Lorma, który umożliwia wzajemną komunikację osób widzących i słyszących z osobami pozbawionymi tych zmysłów. Pantomima o pomaganiu pt. „Służba” w wykonaniu Grupy Teatralnej SENSOWNI zapoczątkowała dyskusję o wartości pomagania. Swoimi refleksjami dzielili się zarówno zaproszenie goście Pani Anna Sobolewska, Pani Marzenia Krzesińska, ks. Andrzej Dziedziul, jak i wolontariusze-studenci. Spotkanie zakończyło się multimedialną prezentacją różnych form i rodzajów nieodpłatnej pomocy w bliższym sąsiedztwie np. robienie zakupów starszej wiekiem sąsiadce na tej samej klatce schodowej/piętrze, czy w dalszym sąsiedztwie np. organizowanie wspólnych wypraw rowerowych osób widzących z osobami niewidomymi, regularne odwiedzanie osób przewlekle chorych, starszych w hospicjach i domach opieki, udział w programie Starszy Brat/Starsza Siostra na Targówku i Ursynowie.

W ciągu całego dnia trwały akcje charytatywne CIASTO i NAKRĘTKA z przeznaczeniem dla Antka, Daniela, Sebastiana, beneficjentów Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą i pacjentów Ośrodka Hospicjum Domowe.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, dzięki których życzliwości, pomocy rzeczowej i zaufaniu możliwe było zorganizowanie happeningu i promowanie różnych możliwości nieodpłatnej pomocy drugiemu człowiekowi w bliższym i dalszym sąsiedztwie.