II Seminarium Warszawskiego Laboratorium Innowacji Lokalnych

Zapraszamy do wspólnej refleksji nad wspieraniem oddolnych strategii zmiany na przykładzie dzielnicy Wola na II Seminarium Warszawskiego Laboratorium Innowacji Lokalnych realizowanym we współpracy z Korczakianum 26.09.2017 w godz. 17:30-20:00.
Seminarium jest realizowane w ramach projektu „Warszawa lokalnie” i współfinansowane przez m.st. Warszawa.

PROGRAM SEMINARIUM:

17:30-18:30 Część I

1. „Działacze i wspieracze” – różne strategie – wspólne wartości – Bohdan Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski i CAL)
2. Janusz Korczak – społecznik. Wielość ról i tożsamości – Marta Ciesielska (Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum)
3. Współczesne inspiracje korczakowskie – Wojciech Lasota (Fundacja Korczakowska)
4. Klinika Usług Społecznych – Bartosz Pieliński (Uniwersytet Warszawski)

Dyskusja

18:30-18:45 Przerwa kawowa

18:45-19:15 Część II
Oddolne strategie zmiany – działanie w warunkach współpracy i konfliktu
dyskusje moderowane w podgrupach (podejmowane strategie i poszukiwanie rozwiązań) –
Franciszek Gruszczyński-Ręgowski (Inicjatywa Mieszkańców Skwer Sierpnia 1944)

19:15-20:00 Część III
Jak mądrze i efektywnie wspierać mieszkańców. Formy i metody wspierania działań lokalnych przez animatorów – Aleksandra Krugły (Bemowiacy i Inicjatywa Osiedle Przyjaźń)  i Adam Kadenaci (Fundacja „Na miejscu” projekt Krochmalna 3)

Seminarium jest realizowane w ramach projektu „Warszawa lokalnie” i współfinansowane przez m.st. Warszawa.