III seminarium Laboratorium Innowacji Lokalnych – zapraszamy!

20 października (w najbliższą sobotę) w godzinach 16:00 – 19:00 odbędzie się III seminarium Laboratorium Innowacji Lokalnych 2018

Seminarium dotyczyć będzie architektury i przestrzeni publicznej, dlatego odbędzie się ono w wyjątkowej, spacerowej formie.

Zapraszamy na Stary Żoliborz, po którym oprowadzą nas lokalni działacze i społecznicy – Antoni Ozynski ze Stowarzyszenia Żoliborzan oraz Kasia Domagalska z Klubu Sady. Nasi przewodnicy opowiedzą w jaki sposób promują lokalny styl Żoliborza przy renowacjach i nowych inwestycjach na terenie swojej dzielnicy oraz jak wykorzystują inspirację modernistyczną architekturą do działań na rzecz społeczności lokalnej.

Po spacerze zapraszamy do Restauracji Antrakt na ciepłą herbatę i ciastka oraz dyskusję.
http://www.antrakt.waw.pl/

Na seminarium-spacer obowiązują zapisy. Wystarczy wysłać maila pod adres: aleksandraa@cal.org.pl

Zbiórka pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej
https://www.google.de/maps/place/Pomnik+Czynu+Zbrojnego+Polonii+Ameryka%C5%84skiej/@52.2630687,20.9792572,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471ecb9282638c69:0xafe3639db94ab988!8m2!3d52.2630687!4d20.9814459?hl=pl

Seminarium jest realizowane w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” i współfinansowane przez m.st. Warszawa.


O Warszawskim Laboratorium Innowacji Lokalnych

Od kwietnia 2016 roku w Warszawie realizowany jest projekt „Warszawa Lokalnie”, będący odpowiedzią na Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, którego głównymi celami jest stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych m.st. Warszawy, zachęcenie mieszkańców i mieszkanek do włączenia się we wspólne działania oraz inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia.

Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych powołane w ramach „Warszawy Lokalnie” to rodzaj otwartego think tanku prowadzącego badania nad lokalnością w Warszawie, sieciującego ekspertów i praktyków tworzących swoisty „kolektyw wiedzy”. Ma ono na celu budowanie środowiska twórczego i uczącego się, które czerpie wiedzę z różnych źródeł: od badań naukowych po oddolne działania mieszkańców. W ramach Laboratorium prowadzone są badania innowacji lokalnych w formie case studies działań lokalnych oraz organizowane są otwarte seminaria.

Kolejne seminarium Laboratorium odbędzie się już w listopadzie – zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.inicjatywysasiedzkie.pl. Wkrótce pojawią się tam szczegółowe informacje.