III Seminarium Warszawskiego Laboratorium Innowacji Lokalnych 30.10.2017 w godz. 9:30-13:00

„Wyjście z wieży z kości słoniowej” – instytucje publiczne w sąsiedztwie III Seminarium Warszawskiego Laboratorium Innowacji Lokalnych i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Tegoroczny cykl seminariów poświęcony jest dzielnicy Wola i współpracy międzysektorowej z różnych perspektyw: samorządu i administracji publicznej, mieszkańców, nowych instytucji kultury i biznesu. III spotkanie dedykowane jest instytucjom kultury w sąsiedztwie i będzie próbą odpowiedzi na pytanie dlaczego nowe instytucje kultury chcą być aktywne w środowisku lokalnym? Działanie realizowane w ramach projektu „Warszawa Lokalnie”.

PROGRAM SEMINARIUM:

9:30- 10:20          Otwarcie Seminarium, przywitanie gości oraz wprowadzenie w omawianą tematykę na przykładzie działań Muzeum POLIN i Partnerstwa Lokalnego „Przepis na Muranów”– Małgorzata Owczarska (Muzeum POLIN) i Marek Ślusarz (przedstawiciel Partnerstwa „Przepis na Muranów” oraz animator Społeczny-Stołeczny na Woli), Magdalena Czarnecka (Q-Ruch Sąsiedzki)

10:20-10:40        Solidarność Codziennie – Monika Chabior (Europejskie Centrum Solidarności)

10:40-11:00        Przerwa kawowa

11:00-13:00        Dyskusja panelowa „Nowa rola instytucji publicznych”, prowadzenie Bohdan Skrzypczak CAL , Aleksandra Janus (muzeolożka, badaczka, IEiAK UJ, Centrum Cyfrowe), Monika Chabior (Europejskie Centrum Solidarności), Ewa Chomicka (Muzeum POLIN), Agnieszka Szulejewska (Muzeum Powstania Warszawskiego), Beata Kalinowska (Teatr Baj), Andrzej Górz (Biuro Innowacji w Przestrzeni UW)