III Szkolenie AIS Mobilizowanie ludzi do działania.

ais11Szkolenie poprowadziła Staśka Retmaniak.

Trzecie spotkanie Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich odbyło się w iście sąsiedzkim lokalu – Centrum Integracji Mieszkańców na Mokotowie. Otoczenie bardzo zainspirowało naszych uczestników i zachęciło do aktywnej pracy na szkoleniu. Czego się podczas niego dowiedzieli? Poznali przeróżne strategie mobilizowania sąsiadów oraz nauczyli się jak uzyskać i podtrzymać ich zaangażowanie. Żywe zainteresowanie uczestników sprawiło, że spotkanie mocno się wydłużyło, ale dzięki temu udało się przepracować temat delegowania zadań na innych członków społeczności.

Było praktycznie, z wieloma dobrymi przykładami i dzieleniem się doświadczeniami własnymi uczestników. Jak zwykle, wszyscy żałujemy, że czas naszych szkoleń nie jest z gumy…