IV raport z badań case study Laboratorium Innowacji Lokalnych 2018

W Wasze ręce składamy IV – ostatni raport z badań case study Laboratorium Innowacji Lokalnych 2018 w ramach programu Warszawa Lokalnie. Cały moduł w 2018 roku badawczy realizowany był przez Kolektyw etnograficzny – studentów i absolwentów etnografii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki za wspólne spotkania, rozmowy i wspólne tropienie tego, co innowacyjne w społecznościach lokalnych.

Życzymy przyjemnej lektury.

Tożsamość w przestrzeni Żoliborza IV case study LIL CAL 2018

Czym jest Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych?

Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych to rodzaj otwartego think tanku prowadzącego badania nad lokalnością w Warszawie, sieciującego ekspertów i praktyków tworzących swoisty „kolektyw wiedzy”.

Laboratorium świadomie uruchamia i wykorzystuje mechanizmy swarm intelligence – proces inteligentnego rozwoju. Zjawisko to jest efektem spotkania i interakcji, która zachodzi pomiędzy podmiotami, osobami, grupami. Doświadczenie pokazuje, że interakcja taka powoduje pozytywną modyfikacje środowiska, w którym zaangażowani w ten proces działają.

Proponujemy budowanie środowiska twórczego i uczącego się, które czerpie wiedzę z różnych źródeł – od badań naukowych po oddolne działania mieszkańców. Zakładamy, że wypracowana w ramach Laboratorium wiedza będzie miała charakter społeczny i publiczny.