IV Szkolenie AIS Komunikacja społeczna. Tworzenie informacji lokalnej

Szkolenie poprowadziła Marta Henzler.

Tym razem spotkaliśmy się w mateczniku sąsiedzkich inicjatyw w Warszawie – w Klubie Osiedlowym SURMA na Ochocie. Szkolenie rozpoczął krótki wstęp o dobrych praktykach SURMY w pracy z mieszkańcami, z dużym naciskiem na sposoby komunikowania się z nimi. Szkolenie było mieszanką mini-wykładu o komunikacji społecznej, informacji lokalnej, budowaniu partnerstw oraz całej gamy ćwiczeń praktycznych. Po tym spotkaniu, uczestnicy wiedzą po co i jak należy przekazywać informacje w społeczności, jaka jest w tym ich rola i jak sprawnie porozumiewać się z drugim człowiekiem.