Jak zorganizować Dzień sąsiada na Wawrze?

Dnia 25 kwietnia w Wawerskiej Strefie Kultury odbyło się spotkanie warsztatowe zatytułowane: „Jak zorganizować Dzień Sąsiada w Wawrze?”. Wydarzenie adresowane było w szczególności do mieszkańców Wawra i okolic oraz osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z sąsiedzkimi inicjatywami. Miłym zaskoczeniem okazała się obecność gości w różnym wieku i z różnych dzielnic Warszawy, chcących zorganizować Dzień Sąsiada na swoich podwórkach.

Spotkanie prowadziła koordynatorka IV Warszawskiego Dnia Sąsiada- Anna Warwas, zachęcała do podjęcia działań, zmieniania swojego najbliższego otoczenia wspólnymi siłami, udzieliła także kilku przydatnych wskazówek, ale to uczestnicy spotkania samodzielnie wypracowali rozwiązania w procesie grupowym. Do najczęściej wymienianych trudności w organizacji Dnia Sąsiada uczestnicy uznali bierność sąsiadów i sposoby mobilizowania ich do wspólnych działań. Dzięki warsztatowej formie spotkanie było świetną okazją do lepszego poznania swojej okolicy oraz mieszkańców, a także do wymiany myśli i doświadczeń związanych z sąsiedzkimi relacjami.
Dziękujemy wszystkim przybyłym oraz współorganizatorom ze Stowarzyszenia Inicjatywa „Razem” za udostępnienie miejsca, gościnę oraz wsparcie promocyjne.
Mamy nadzieję, że Dzień Sąsiada zawita do Wawra, mieszkańcy włączą się do tej lokalnej inicjatywy, aby zmieniać oblicze sąsiedztwa na przyjazne i bezpieczne. Trzymamy za Was wszystkich kciuki! Pamiętajcie: najważniejsze są chęci ?
Na pytania, wątpliwości związane z organizacją WARSZAWSKIEGO DNIA SĄSIADA odpowiemy telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie

Centrum Wspierania Aktywności CAL, ul. Paca 40.
Kontakt:
Anna Warwas
email: annaw@cal.org.pl
Kom. 668031365
Kornelia Zagórska
email: korneliaz@cal.org.pl