Katalog punktów Sąsiedzkich – Dzień Sąsiada 2014

Wygląda na to, że w tym roku Dzień Sąsiada w Warszawie świętować będzie około 60 sąsiedztw. Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia! Bardzo się cieszymy, że w gronie organizatorów V Warszawskiego Dnia Sąsiada znajdą się zarówno organizatorzy poprzednich jego edycji, Podwórkowej Gwiazdki, a także zupełnie nowe osoby i punkty sąsiedzkie :)

Informujemy także, że w dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia drogą mailową: dziensasiada@cal.org.pl. Prosimy o wskazanie dzielnicy, numeru i ulicy / miejsca, gdzie odbywać się będzie Wasze wydarzenie oraz jego planowanej daty. Wszystkim organizatorom oferujemy wsparcie patronackie (promocja i umieszczenie informacji o Waszym wydarzeniu w katalogu punktów sąsiedzkich) oraz  pomoc zespołu Q Ruchu Sąsiedzkiego przy organizacji wszystkich inicjatyw sąsiedzkich. Niestety nie możemy już zagwarantować wsparcia materialnego (materiały plastyczne i gadżety), ale mimo to zachęcamy do włączenia się w akcję!

W niniejszym katalogu publikujemy warszawskie sąsiedztwa, które zgłosiły się do 18 kwietnia. Katalog będziemy aktualizować w miarę napływu kolejnych zgłoszeń.

Sprawdź co dzieje się w Twojej okolicy: KATALOG PUNKTÓW SĄSIEDZKICH