Możliwość zdobycia Mini-grantu – tylko do dziś!

Szczegóły konkursu:
http://centrumpaca.pl/