NGO i biznes – Hulakula wspiera Warszawski Dzień Sąsiada

W ostatnim czasie zaobserwować możemy rosnące zainteresowanie zagadnieniem, jakim jest ‘społeczna odpowiedzialność biznesu’. Coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje się działań, które zmierzają do łączenia dbałości o interesy ekonomiczne z przestrzeganiem etycznych zasad odpowiedzialności w stosunku do społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Działania te polegają na dobrowolnej współpracy biznesów z organizacjami pozarządowymi i kreowaniu wzajemnych stosunków, wychodzących poza bezpośrednie sfery interesów ekonomicznych. Stworzona zostaje wtedy przestrzeń do sieciowania tych dwóch grup dodatkowo docierając do lokalnej społeczności.

Współpraca organizacji pozarządowej i biznesu owocuje obustronnymi korzyściami. Organizacje biznesowe dysponują nie tylko zasobami finansowymi, ale także rzeczowymi i ludzkimi, które mogą być udostępnione organizacjom pozarządowym w ramach takiej kooperacji. W zamian przedsiębiorstwa otrzymują wiedzę oraz doświadczenie dotyczące zarządzania projektami społecznymi oraz współpracy z wolontariuszami.

Już 9 raz Stowarzyszenie CAL organizuje Warszawski Dzień Sąsiada, którego finał odbędzie się w sobotę 9 czerwca na Skwerze Seniora (zapraszamy!). Tegoroczną inicjatywę stowarzyszenia wsparła Hulakula – Rozrywkowe Centrum Miasta, które niedawno przeniosło swoją siedzibę z Powiśla na Pragę Północ. Współpraca jest szansą na promocję obu miejsc i poznanie się sąsiadów po prawej stronie Wisły. Centrum Rozrywkowe dołączyło do pakietów kolejne gadżety – frisbee i kolorowanki dla najmłodszych. Dziękujemy! I pozostajemy w kontakcie.