O mobilizowaniu grupy i motywowaniu jednostek – III szkolenie AIS

Wczoraj, 13go czerwca odbyło się trzecie szkolenie z cyklu Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich pt. „Mobilizowanie ludzi do działania. Wolontariat.” Jak zwykle, gościł nas Warsztat na Pl. Konstytucji. Trenerka Staśka Retmaniak nauczyła, ile tortu zjeść, żeby już smakowało, a jeszcze nie bolał brzuch. Było o delegowaniu zadań, podziękowaniach za zaangażowanie i wymianie korzyści. Jak zwykle inspirująco! Drodzy uczestnicy Akademii, czystą przyjemnością było to popołudnie spędzone z Wami! :)

 

 

Szkolenie rozpoczęło się wzajemnym poznaniem grupy i nowej trenerki – Stasi Retmaniak oraz przypomnieniem zasad kontraktu zawartego na pierwszym spotkaniu. Dalej było już tylko ciekawiej. Praca w grupach pozwoliła na wyodrębnienie z doświadczeń uczestników sposobów motywowania i mobilizowania zakończonego sukcesem. Definiowanie źródła tego sukcesu należało do bardziej odkrywczych zadań tego spotkania, a prześledzenie najważniejszych elementów zaangażowania ludzi do wspólnego działania sprawiło, że wszyscy poczuli zaspokojenie głodu wiedzy teoretycznej.
Ogólna refleksja sprowadziła się, choć nie uprościła, do pojęcia potrzeby, jako elementu wyzwalającego motywację u ludzi. Uczestnicy wskazywali na różne potrzeby mające wpływ na zaangażowanie w sprawy społeczne, lokalne: możliwość docenienia, chęć zmiany najbliższego otoczenia, docenienie poczucia sprawstwa, ujawnienie posiadanych kompetencji, świadomość uczestnictwa w osiąganiu wspólnego celu i wiele innych.
Skoro na tak wiele ogólnoludzkich potrzeb odpowiada włączanie się w sąsiedzką aktywność, nie pozostaje nam nic innego, tylko motywować. I najważniejsze – PROSIĆ O POMOC!
Niech żałują Ci, których nie było! Staśka, dobra robota! :)