Od akcji do działania

Debata wprowadzająca w tajniki organizacji Warszawskiego Dnia Sąsiada odbyta! 25 kwietnia spotkaliśmy się w Warsztacie żeby zastanowić się, jak inicjować działania sąsiedzkie, które będą mieć rzeczywisty wpływ na integrację mieszkańców i ich długofalową aktywizację.

Zapoznaliśmy się z materiałami zebranymi podczas ulicznej sondy o sąsiedztwach oraz wysłuchaliśmy, jak sąsiedzi zmieniają Sielce.

Wspólnie zastanawialiśmy się też nad pomysłami na organizację sąsiedzkiego święta, zasobami, którymi dysponujemy oraz trudnościami stojącymi nam na drodze.Bardzo, bardzo cieszymy się, że również w tym roku w organizację Warszawskiego Dnia Sąsiada włączają się nowe miejsca. A żeby wszystkich dobrze było widać, zapewniamy baloniki i plakaty :)Zebrane pomysły na sąsiedzkie święto do pobrania tutaj.

(Autorem zdjęć jest Adam Maruszak – dzięki Adam :) )