Komitet Organizacyjny Dnia Sąsiada na Paca – 3 kwietnia o 17:30