Po spotkaniu w Centrum Wolontariatu

cw4
We wtorek 11go września spotkaliśmy się w Centrum Wolontariatu, żeby porozmawiać o różnych rodzajach ochotniczej pracy na rzecz swojego otoczenia. W spotkaniu wzięli udział zarówno wolontariusze, jak i koordynatorzy wolontariatu, cieszyła obecność uczestników Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich, bibliotekarzy, oraz całkiem nowych twarzy – nieznanych Q Ruchowi Sąsiedzkiemu :) Szkolenie poprowadziła Małgorzata Misztela z CW.
Tym, co najbardziej interesowało uczestników szkolenia, były prawne aspekty wolontariatu, jak również sposoby pozyskiwania, motywowania oraz organizacji pracy wolontariusza. W dyskusji powracał też temat lokalnej, sąsiedzkiej działalności i ewentualnego miejsca wolontariusza na tym obszarze. Sąsiedzi, którzy chcą zostać wolontariuszami na rzecz swojej okolicy, powinni znaleźć instytucję (organizację , stowarzyszenie, bibliotekę, dom kultury, klub sąsiedzki itp. ) i pod jej skrzydłami, z umową wolontariacką, z ubezpieczeniem zacząć współpracę. Oczywiście, nie każda instytucja jest przygotowana na przyjęcie wolontariusza, nie w każdej jest koordynator wolontariatu, ale nie każdy też chce nim zostać. Jedno jest pewne, samopomocowe grupy sąsiedzkie to nie jest wolontariat w myśl rozumienia Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z 24.04.2003 r. Zapraszamy do szerokiej bazy szkoleń, które w tym temacie proponuja specjaliści z Centrum Wolontariatu.
Spotkanie było tym bardziej ciekawe, że zorganizowane przez organizacje partnerskie w ramach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej. Wiedza Centrum Wolontariatu oraz animacyjna energia Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL dały niecodzienny efekt i ciekawe wnioski.
Ograniczenie czasowe sprawiło jednak, że nie wszystkie tematy mogły zostać poruszone, więc tym bardziej mamy nadzieje, że uczestnicy skorzystają z materiałów oraz szkoleń przygotowanych już przez samo CW.
cw2
cw1