powstał Komitet ds. Dnia Sąsiada na Skwerze Seniora

Następne spotkanie komitetu odbędzie się 22 maja o g. 17 w Centrum Społecznym PACA. W każdej chwili można dołączyć – zapraszamy!