Publikujemy katalog punktów sąsiedzkich akcji Podwórkowa Gwiazdka 2018

Sprawdźcie!

https://issuu.com/olapaca/docs/katalog_podw_rkowa_gwiazdka_2018