Publikujemy kolejny – III raport z badań Laboratorium Innowacji Lokalnych 2018

Grupy sąsiedzkie na portalu Facebook? Znacie? Jesteście członkiniami, członkami?
Julia Żardecka w swoim case study przyjrzała się dwóm grupom osiedlowym. Sprawdźcie co zauważyła. Przyjemnej lektury.

Case study powstają w ramach Laboratorium Innowacji Lokalnych

Sposoby i formy wymiany sąsiedzkiej IV raport LIL CAL 2018

O Warszawskim Laboratorium Innowacji Lokalnych

Od kwietnia 2016 roku w Warszawie realizowany jest projekt „Warszawa Lokalnie”, będący odpowiedzią na Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, którego głównymi celami jest stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych m.st. Warszawy, zachęcenie mieszkańców i mieszkanek do włączenia się we wspólne działania oraz inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia.

Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych powołane w ramach „Warszawy Lokalnie” to rodzaj otwartego think tanku prowadzącego badania nad lokalnością w Warszawie, sieciującego ekspertów i praktyków tworzących swoisty „kolektyw wiedzy”. Ma ono na celu budowanie środowiska twórczego i uczącego się, które czerpie wiedzę z różnych źródeł: od badań naukowych po oddolne działania mieszkańców. W ramach Laboratorium prowadzone są badania innowacji lokalnych w formie case studies działań lokalnych oraz organizowane są otwarte seminaria.