Rekrutacja do Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2016!

Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich. Jest to szkolenie dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy, a także przedstawicieli organizacji działających na terenie stolicy, którzy chcą być aktywni w swoich sąsiedztwach, aktywizować społeczność sąsiedzką i mieć wpływ na lokalne sprawy.

Dlaczego warto wziąć udział w AIS?

 Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich jest programem edukacyjnym Q-Ruchu Sąsiedzkiego organizowanym w Warszawie przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od 2009 roku. Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów, a zarazem wieloletnich praktyków z zakresu animacji społecznej, aktywizacji środowisk lokalnych i rozwoju lokalnego. Absolwenci dotychczasowych edycji AIS aktywnie działają w swoich sąsiedztwach, pracują w lokalnych organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych, tworzą nieformalne grupy sąsiedzkie, a także organizują wydarzenia w ramach Warszawskiego Dnia Sąsiada i Podwórkowej Gwiazdki oraz różne inne inicjatywy lokalne. Jeśli bliskie są Ci idee przyjaznego sąsiedztwa, chcesz się nauczyć realizować ciekawe inicjatywy w swoim sąsiedztwie lub poznać innych animatorów sąsiedzkich – koniecznie musisz zgłosić się na nasze warsztaty!

Tematyka szkolenia

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia inicjatyw sąsiedzkich i systematycznej pracy ze społecznością lokalną. Wśród zagadnień poruszanych na warsztatach będzie m.in. specyfika pracy sąsiedzkiego animatora, prowadzenie diagnozy zasobów i potrzeb lokalnego  środowiska, pisanie projektów, pozyskiwanie funduszy, lokalna promocja, aktywizowanie i mobilizowanie ludzi do działania oraz budowanie sieci lokalnej współpracy.

Dla kogo są warsztaty?

W ramach tegorocznej edycji AIS do wyboru są dwie ścieżki edukacyjne w zależności od posiadanego doświadczenia i specyfiki działania:

ŚCIEŻKA 1:

Dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy oraz przedstawicieli nieformalnych grup sąsiedzkich i obywatelskich działających na terenie Warszawy. W programie tego cyklu, szczególny nacisk zostanie położony na temat aktywizowania ludzi do działania w lokalnym środowisku oraz wzmocnienie kompetencji liderskich.

ŚCIEŻKA 2:

Dla przedstawicieli lokalnych NGO, lokalnych instytucji publicznych, ruchów miejskich działających na terenie Warszawy, a także formalnych i nieformalnych animatorów miejsc aktywności lokalnej.  W tym cyklu, położony zostanie nacisk na kwestie takie jak projektowanie procesów partycypacyjnych czy współpracę z samorządem lokalnym.

 

Harmonogram Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2016 *

ŚCIEŻKA 1. soboty ŚCIEŻKA 2. piątki
1. 24.09.2016 godz. 10:00-15:00 1. 23.09.2016 godz. 13:00-18:00
2. 8.10.2016 godz. 10:00-15:00 2. 7.10.2016 godz. 13:00-18:00
3. 29.10.2016 godz. 10:00-15:00 3. 28.10.2016 godz. 13:00-18:00
4. 5.11.2016 godz. 10:00-15:00 4. 4.11.2016 godz. 13:00-18:00
5. 19.11.2016 godz. 10:00-15:00 5. 18.11.2016 godz. 13:00-18:00

 

* UWAGA! Terminy zajęć mogą ulec zmianie.

Pełen cykl Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2016 obejmuje 5 pięciogodzinnych warsztatów na przestrzeni od września do listopada 2016 r. Uczestnikom szkolenia zapewniamy wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie warsztatów.

 

Miejsce szkolenia: Warsztat (Warszawa, pl. Konstytucji 4 – warsztaty 1, 3, 4, 5) oraz Centrum Społeczne Paca (ul. Paca 40 – warsztat 2).

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.

 

Jak się zgłosić?

Rekrutacja odbywa się za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem:
https://goo.gl/forms/cSVw83LJfCAJ2RVZ2 

Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2016!

 

W razie problemów z obsługą forumlarza lub pytań na temat szkolenia prosimy o kontakt: agatak@cal.org.pl, tel. 601 947 474

 

Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich realizowana jest w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.