Seminaria dla zaawansowanych

W międzyczasie, staramy się nie zapominać o naszych Absolwentach! Raz w miesiącu spotykamy się z grupą zaawansowanych działaczy lokalnych z poprzednich dwóch edycji Akademii.
Po co?
Doszliśmy do wniosku, że aby idea przyjaznego sąsiedztwa najwyższej jakości mogła być wcielona w życie i rozpowszechniana w całej Warszawie, potrzebujemy pomocy w postaci doświadczenia i eksperckiej, praktycznej wiedzy naszych aktywnych Absolwentów.
Wspólnie z trenerami Stowarzyszenia CAL podczas seminariów, przez cały rok będziemy zajmować się tworzeniem podwalin teoretycznych ruchu, wskazówek dla początkujących animatorów lokalnych.
Mamy nadzieję, że dzięki takiemu fachowemu wsparciu, Q Ruch Sąsiedzki dotrze do jeszcze większej liczby aktywnych osób.