Seminarium dla absolwentów AIS, 20.10.2011.

Tym razem absolwentom naszych dwóch edycji Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich zaproponowaliśmy szkolenie dotyczące promocji lokalnych działań, do którego poprowadzenia zaprosiliśmy Olę Stańczuk z portalu Platforma Kultury, który zajmuje się nagłaśnianiem działań o charakterze kulturalnym.

Staraliśmy się w sposób warsztatowy przedstawić uczestnikom funkcje promowania inicjatyw, uczyliśmy się określać grupy docelowe naszych komunikatów i zastanawialiśmy się nad możliwymi narzędziami promocyjnymi. Podczas warsztatu jednym z głównych tematów był Internet ze szczególnym naciskiem na social media, które obecnie stają się jednym z podstawowych sposobów komunikacji. Przez dwie godziny szukaliśmy odpowiedzi na pytanie „jak z nich korzystać by przyniosły zamierzony efekt?”. Czy udało nam się ją znaleźć – okaże się w praktyce!