Seminarium podsumowujące „Droga do dobrego sąsiedztwa” [relacja]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Są co najmniej trzy powody do podsumowania. Po pierwsze, kończy się 2014 rok, który obfitował w różnorodne wydarzenia sąsiedzkie. Duża liczba konkursów grantowych skierowanych do grup aktywnych mieszkańców, siła ruchów miejskich, która ujawniła się podczas wyborów samorządowych oraz coraz liczniejsze uczestnictwo mieszkańców Warszawy w akcjach Dzień Sąsiada i Podwórkowa Gwiazdka dobitnie pokazują, że sąsiedztwo i lokalność stają się modnym i ważnym tematem w sferze publicznej. Q Ruch Sąsiedzki również należy do tego nurtu przemian, dlatego cieszymy się, że możemy wspierać coraz więcej społeczności lokalnych w Warszawie.

Z tej okazji chcieliśmy zaprezentować Was najnowszą publikację pt. „Dzień Sąsiada: jak inicjatywy sąsiedzkie zmieniają Warszawę”, w której znajdują się historie sąsiedztw i inicjatyw, które odbyły się w ramach tegorocznego Dnia Sąsiada (do pobrania: TUTAJ). Naszym celem było pokazanie, że każde sąsiedztwo ma swoją specyfikę, każda inicjatywa przebiega w nieco inny sposób, czasem wynika z inicjatywy instytucji, czasem jest w pełni oddolną inicjatywą mieszkańców, czasem posiada zaplecze organizacyjne, czasem bazuje jedynie na lokalnych zasobach. Najważniejsze jednak, że pokazują one dobrze przykłady tego jak integrować sąsiedztwo, wzmacniać więzi sąsiedzkie i pobudzać ludzi do działania.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na seminarium zaprosiliśmy p. Izabelę Kurach, koordynatorkę Zespołu Organizowania Społeczności Lokalnej z OPS Targówek, która od kilku lat systematycznie pracuje z mieszkańcami Targówka i animuje tam inicjatywy sąsiedzkie. Iza opowiada nam o swojej drodze do dobrego sąsiedztwa: o metodzie OSL, o tym jak włączała mieszkańców w przygotowania do tych inicjatyw oraz o efektach, jakie przyniosły te działania.

Więcej można obejrzeć na filmie:

Drugim powodem do podsumowań jest fakt, że kończy się szósta edycja Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich. Jesteśmy dumni z absolwentów AIS, którzy zaczęli działać w swoich sąsiedztwach i życzymy im jak najwięcej sukcesów. Wierzymy, że staną się oni nowymi liderami lokalnymi w Warszawie, ambasadorami Q Ruchu Sąsiedzkiego, którzy będą ożywiać swoje małe społeczności. Wierzymy także, że to właśnie dzięki nim powolutku zmieniają się więzi sąsiedzkie w Warszawie, że ludzie zaczynają dbać o swoje otoczenie, że czują siłę sprawczą, aby zmieniać oblicze swoich podwórek.

Wspólnie z uczestnikami tegorocznej edycji AIS stworzyliśmy katalog wytycznych, które wskazują jakie cechy i wartości charakteryzują takie dobre sąsiedztwo.

  • Sąsiedzka życzliwość: ogólne, pozytywne nastawienie do innych ludzi.
  • Podstawowy kontakt w sąsiedztwie to mówienie „dzień dobry”.
  • Poszanowanie prywatności sąsiada: zachowanie przestrzeni osobistej i dobrowolność integrowania się z innymi.
  • Dbałość o wspólną przestrzeń: współtworzenie ładnej, czystej i estetycznej przestrzeni
  • Efektywna komunikacja: staranie się, aby docierać z informacją do każdego mieszkańca, wzajemne informowanie się o ważnych wydarzeniach.
  • Wrażliwość na innych ludzi w sąsiedztwie, szczególnie słabszych czy potrzebujących pomocy.
  • Wspólne znajdowanie rozwiązań dla sąsiedzkich kwestii i problemów.
  • Reagowanie na sytuacje zagrożenia w naszym otoczeniu sąsiedzkim

Ten katalog jest oczywiście otwarty. To WY – mieszkańcy, animatorzy i organizatorzy inicjatyw, uczestnicy życia lokalnego tworzycie Q Ruch Sąsiedzki. Od Was zależy jak będzie wyglądać jego przyszłość.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wreszcie, trzecim powodem do podsumowań jest rocznica pięciolecia powstania Q Ruchu Sąsiedzkiego. To skłania do refleksji nad naszą dotychczasową działalnością w Warszawie, ale jest także dobrym momentem, aby przypomnieć sobie główne założenia przyświecające naszej aktywności. Chodzi szczególnie o misję Q Ruchu Sąsiedzkiego, która została wypracowana przez uczestników I edycji Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich w 2009 roku.

Brzmi ona:

„Poprzez podejmowane przez nas działania chcemy: wzmocnić jakość więzi społecznych w naszych społecznościach lokalnych, pobudzić ludzi do realizowania inicjatyw społecznych, kształtować współodpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, rozbudzać ducha współpracy w ludziach, uświadamiać potrzebę współdziałania między sąsiadami”.

Chcielibyśmy, aby to przyświecało zarówno doświadczonym społecznikom, z którymi współpracujemy od dawna, ale również tym, których poznaliśmy niedawno, a którzy podzielają nasze przekonanie na temat wartości Q-sąsiedztwa, czyli sąsiedztwa najwyższej jakości. Dziękujemy wszystkim za ten rok, za inspiracje i energię, którą nam dajecie oraz życzymy Wam  powodzenia w Waszej dalszej…. drodze do dobrego sąsiedztwa!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA