Seminarium Warszawskiego Laboratorium Innowacji Lokalnych

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski, Rada i Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
zapraszają na Seminarium pn.: „Polityka społeczna oparta o rozwój społeczności lokalnych – na przykładzie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy”
25 maja 2017 r. w godz. 9.00 – 12.30 Urząd Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90, Sala Sesji