Skwer Oleandrów

CZYM SIĘ ZAJMUJE SĄSIEDZTWO?

Sąsiedztwo przy Skwerze Oleandrów skonsolidowało się w wyniku konkretnych potrzeb dnia codziennego – pod wpływem chęci uporządkowania i upiększenia terenu zamieszkania i jego najbliższego otoczenia.

Szczególnie mocnym impulsem scalającym sąsiadów było bardzo realne zagrożenie ze strony deweloperów, którzy ok. 10 lat temu chcieli obrócić Skwer w plac budowy – po uprzednim wycięciu wiekowych drzew rosnących na Skwerze.

Dużą rolę w obronie Skweru odegrała Rada Osiedla, która wspólnie z lokalnymi wspólnotami mieszkaniowymi doprowadziła do nadania nazwy dotąd bezimiennemu skwerowi i objęcia go ochroną („Teren zieleni urządzonej podlegającej ochronie”).

Bardzo pomocne w dalszym wzajemnym zbliżaniu się sąsiadów były ostatnie Dni Sąsiada
i Podwórkowa Gwiazdka. Dotąd obojętni wobec siebie sąsiedzi pozdrawiają się z uśmiechem
i to właśnie od czasu, kiedy spotkali się bliżej podczas spotkań sąsiedzkich.

Obecnie sąsiedzi myślą o rewitalizacji pobliskich ulic, uporządkowaniu ruchu samochodowego
i miejsc parkowania – w połączeniu z kolejnymi wydarzeniami sąsiedzkimi, takimi jak Dzień Sąsiada.

 

OD KIEDY ISTNIEJE?

Można mówić o ok. 10-letnim okresie, zapoczątkowanym przez „Obronę Skweru” przed deweloperami.

JAKIE MA DOŚWIADCZENIE W PRACY Z SĄSIADAMI?

Sąsiedzi, tak jak ludzie, są bardzo różni. Niektórzy są samotni z wyboru i trzeba to uszanować. Ale także oni mogą znaleźć się w potrzebie i to jest najlepszy moment do zbliżenia się do nich, poprzez konkretną pomoc.

Mieszkańcy Oleandrów zgodnie podkreślają, że największą rolę w integracji społeczności sąsiedzkiej odgrywają bezpośrednie kontakty. SMSy, poczta elektroniczna i portale społecznościowe są bardzo pomocne, ale istnieje silna potrzeba powrotu do tradycyjnych, kontaktów, tych najzwyklejszych – jak „dzień dobry!”.

KONTAKT

Glos.Oleandrow@gmail.com

Jan Rybczyński

Kom.+48  601 275 105

Jan.Rybczynski@gmail.com