Szkolenia w Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich powoli dobiegają końca

Powoli już żegnamy się z trzecią edycją Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich. W minioną środę odbyło się szóste szkolenie, podczas którego nasi aktywni mieszkańcy dowiedzieli się więcej o zadaniach i kompetencjach instytucji samorządowych. Uświadamiali sobie także zależności i wzajemny wpływ różnych instytucji, organizacji i grup funkcjonujących w środowisku lokalnym.

W czasie tego czterogodzinnego spotkania przedstawiona została definicja instytucji samorządowych i ich rola w animacji sąsiedztw. Zadania grupowe i indywidualne pomogły uczestnikom przeanalizować funkcjonowanie instytucji działających w ich otoczeniu (ze szczególnym naciskiem na biblioteki, domy kultury, szkoły i ośrodki pomocy społecznej) i zastanowić się nad możliwością włączania ich we własne inicjatywy.

Przed adeptami Akademii jeszcze jedno szkolenie i najważniejszy egzamin, egzamin praktyczny – mamy nadzieję, że już w grudniu zobaczymy efekty ich nauki w postaci Podwórkowej Gwiazdki!