Termin zgłoszeń do Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich – 8 LUTEGO!

W związku z ogromnym zainteresowaniem warsztatami Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich jesteśmy zmuszeni skrócić termin przyjmowania zgłoszeń do końca tego tygodnia, czyli 8 lutego. Chcielibyśmy przyjąć wszystkich chętnych, ale niestety grupa warsztatowa nie może liczyć więcej niż 20-25 osób.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, a osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo / telefonicznie.