Uruchomić sąsiedzkość przez kulturę – seminarium i dyskusja

Uruchomić sąsiedzkość przez kulturę
Inicjowanie i wspieranie praktyk społecznościowych przy użyciu nowych narzędzi

seminarium i dyskusja

poniedziałek 19.10, g. 18:00-20:00

miejsce: Warsztat, Plac Konstytucji 4

12096063_10207271609523930_5229381736866353449_n

Artyści i instytucje kultury często inicjują procesy, które włączają do udziału lokalnych mieszkańców. W efekcie ich wspólnego działania nie muszą powstawać materialne ślady tych relacji, ale raczej nowe kompetencje. Jak można wykorzystywać dostępne obecnie narzędzia w projektach zakładających partypację? Jak sprawić, aby z naszej współpracy mogło wynikać najwięcej korzyści dla wszystkich?

Seminarium i dyskusja z udziałem ekspertów i praktyków kultury ma dotyczyć kwestii kreowania kompetencji sąsiedzkich przy użyciu narzędzi kultury, partycypacji i w epoce mediów społecznościowych oraz aplikacji.

 

Program:

Cz. 1. 18:00-19:00

Prezentacje

  • Agnieszka Dragon – Tymczasowy Dom Kultury w Suwałkach
  • Adam Gąsecki – Teatr ze społecznością
  • Jaśmina Wójcik – Ursus: Spacer w czasie

Cz. 2. 19:00-20:00

Panel dyskusyjny:

  • Karolina Dudek – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW / IFIS PAN
  • Zofia Dworakowska – Instytut Kultury Polskiej UW
  • Romuald Demidenko – newartcenter.info
  • Marcin Jasiński – Bemowski Centrum Kultury Art.Bem

 

organizator: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL /Q-Ruch Sąsiedzki

współpraca: newartcenter.info

Partnerzy: Magazyn Miasta, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warsztat, FISE

 

 FB: https://www.facebook.com/events/1500115553621021/

 

Prelegenci:

Agnieszka Dragon – absolwentka kulturoznawstwa w IKP UW. Interesuje się różnymi formami oddolnych aktywności mieszkańców miast. Lubi pracę w małych społecznościach, szczególnie sąsiedzkich. Współpracowała z brytyjskim kolektywem Plattformer i mieszkańcami Młynowa w ramach projektu Residency. Koordynatorka polsko – rosyjskiego projektu Tymczasowy Dom Kultury w Suwałkach. Aktualnie, w ramach Laboratorium Pomysłów „ę”, pracuje z warszawskimi działkowcami z ROD Obrońców Pokoju.

Adam Gąsecki – Ukończył Wydział Psychologii UW a także był studentem studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Społecznych UW. Ukończył kursy dramowo-teatralne: „Teatr ze społecznością”, prowadzony przez wybitnego eksperta brytyjskiego Johna Somersa z Exeter University oraz „Teatr Forum” i „Rainbow of Desire: wprowadzenie do Teatru i Terapii Augusto Boala”, oba prowadzone przez brytyjskiego reżysera, Adriana Jacksona. Ukończył wiele warsztatów teatralnych. W 2014 r. był autorem i realizatorem i koordynatorem projektu „Teatr ze społecznością w Pilźnie”. Jest aktorem teatralnym od 10 lat, ostatnio w Teatrze Adekwatnym Młodszym i grupie artystycznej Sztuka Ciała oraz w spektaklach dramowych w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA i w spektaklach Teatru Forum w Fundacji Drama Way.

Jaśmina Wójcik – artystka zajmująca się video, rysunkiem, akcjami społecznymi, projektami w przestrzeni miejskiej (site specific), instalacjami interaktywnymi. Polem jej kilkuletnich działań są tereny pozakładowe w Ursusie. Wykładowczyni na kierunku Grafika, Społęcznej Akademii Nauk w Warszawie. Uzyskała stopień doktora na warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka i w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego. Laureatka I miejsca w Konkursie Samsung Art Master. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Skończyła Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe: Sztuka/Przestrzeń Publiczna/ Demokracje na SWPS w Warszawie. Uczestniczka seminarium Igora Stokfiszewskiego w Instytucie Studiów Zaawansowanych pt.: ”Sztuka jako anrzędzie zmiany rzeczywistości”.

Karolina Dudek – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (studia doktoranckie), zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów w zakresie filologii polskiej (Instytut Polonistyki Stosowanej UW). W swojej praktyce łączy transdyscyplinarne podejście do badań nad współczesnością, zajmując się antropologią zarządzania i historii, socjologią wiedzy, muzealnictwem oraz wizualnością w kulturze. Obecnie współtworzy grupę badawczą projektu Oddolne tworzenie kultury, w ramach którego zajmuje się badaniem oddolnych praktyk kulturowych, praktyk instytucjonalnych oraz relacji między nimi. Jest współautorką festiwalu Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Publikowała m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kulturze i Edukacji”, „Kulturze – Historii – Globalizacji”, „Etnografii Nowej”, „Muzealnictwie”, „Op.cit.”, „Kwartalniku Filmowym” i kilku tomach zbiorowych.

Zofia Dworakowska – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Zajmuje się badaniem różnych form uczestnictwa w kulturze, sztuką społecznie zaangażowaną oraz problematyką aktywnych badań jakościowych. Kieruje specjalizacją „Animacja kultury” oraz Studiami Podyplomowymi „Pedagogika teatru”. Koordynatorka projektów animacyjnych i kulturalnych m.in. “Twórcze społeczności. Z doświadczeń animacji kultury i community arts” (MKiDN 2013-2014). Jako ekspertka współpracowała m.in. z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Biurem Kultury m. st. Warszawa, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Fundacją Obserwatorium, Stowarzyszeniem Klon/Jawor. Kuratorka festiwali, wystaw oraz rezydencji kolektywu Plattformer (projekt Residency 2015). Redaktorka książek m.in.: CZ-PL. Teatr po przebudowie (2008),  Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską (2014).

Romuald Demidenko – historyk sztuki, kurator i producent projektów. W ostatnich latach współpracował z takimi instytucjami jak BWA Zielona Góra, BWA Wrocław, Muzeum Współczesne we Wrocławiu, Zamek Królewski w Warszawie, Martin Gropius Bau w Berlinie oraz CSW Zamek Ujazdowski. W latach 2012-2014 był kuratorem projektu artystyczno-sąsiedzkiego rewitalizacji Parku Tysiąclecia, centralnie usytuowanej przestrzeni publicznej w Zielonej Górze. Obecnie we współpracy m.in. z Centrum Wielokulturowym w Warszawie i Centrum Aktywności Lokalnej prowadzi praktyczne warsztaty dotyczące wykorzystywania aplikacji sieciowych do wzmacniania więzi sąsiedzkich. Tegoroczny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współzałożyciel platformy kooperacyjnej dla młodych artystów i kuratorów newartcenter.info.

Marcin Jasiński – Dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Ukończył studia w Instytucie Archeologii UW, podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania UW oraz Zarządzanie w Administracji w Akademii im. Lena Koźmińskiego. Pracował w Białołęckim Ośrodku Kultury, Wydziale Kultury dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie, pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w stołecznym Biurze Kultury oraz Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Programu Rozwoju Kultury. Był członkiem Zespołu Programowego I Niekongresu Animatorów Kultury oraz Rady Programowej Mazowieckiego Konwentu Animatorów, Działa w  Forum Kraków – ogólnopolskim zrzeszeniu animatorów kultury oraz Forum Kultury Mazowsze.

Marta Żakowska – badaczka, animatorka kultury, współzałożycielka i redaktorka naczelna Magazynu Miasta, członkini zespołu DNA Miasta Res Publiki. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014: projekt animacyjny ze społecznością Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie. Autorka serii projektów animacyjnych Remiks prowadzonych w przestrzeniach publicznych m.in. w Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze, Amsterdamie, Włocławku, Poznaniu we współpracy z licznymi partnerami z Polski i zagranicy (m.in. Bęc Zmiana, BWA Zielona Góra, Urząd Miasta Zielona Góra, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta, Cascoland, Urząd Miasta Amsterdam). Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej w ramach studiów podyplomowych Miasta i Metropolie.

 

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej. Seminarium jest częścią projektu „Wizje lokalne – skuteczne narzędzia kultury i sztuki we współpracy ze społecznościami”.