Wyniki rekrutacji do Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich

Po długiej naradzie zakończyliśmy rekrutację do tegorocznej Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich. W tym roku mieliśmy wyjątkowo dużo zgłoszeń, dlatego decyzja była naprawdę trudna. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że pierwszeństwo będą mieć kandydaci reprezentujący nieformalne grupy mieszkańców, osoby związane z wspólnotami mieszkaniowymi oraz lokalnymi organizacjami. Dodatkowym kryterium było doświadczenie w podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych.

LISTA OSÓB, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ NA AIS 2015

Do powyższych osób zostały już wysłane e-maile z informacją o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Bardzo prosimy o potwierdzenie ich otrzymania lub kontakt: agatak@cal.org.pl. W przypadku rezygnacji uczestników z powyższej listy, będziemy kontaktować się z kolejnymi osobami z listy rezerwowej!

Chcielibyśmy także przypomnieć, że w ciągu roku Q Ruch Sąsiedzki organizuje różne spotkania i seminaria, które stanowią dobrą okazję do wymiany doświadczeń, dyskusji, poznawania innych liderów i dowiedzenia się więcej jak pracować ze społecznością sąsiedzką i realizować inicjatywy lokalne. Zachęcamy do udziału – nasze spotkania mają charakter otwarty! Zapraszamy także regularnie do naszego Punktu Konsultacji Sąsiedzkich.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką szkolenia, również wśród różnych lokalnych instytucji publicznych, chciałabym w imieniu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaoferować Państwu także naszą komercyjną ofertę szkoleniową przygotowaną przez Dział Współpracy i Szkoleń: więcej informacji o szkoleniach.