Zaproszenie na IV seminarium Laboratorium Innowacji Lokalnych 10.12 g. 15

Zapraszamy już w najbliższy poniedziałek!

Zapraszamy na IV w tym roku seminarium Laboratorium Innowacji Lokalnych, które będzie miało charakter podsumowujący dotychczasowe prace w ramach trzyletniego projektu Warszawa Lokalnie.

Warszawa Lokalnie to 5 organizacji – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie BORIS, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, Fundacja Civis Polonus i Stowarzyszenie CAL oraz m.st. Warszawa, a także wszyscy zaangażowani w realizację działań – animatorzy, aktywni mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji, nauczyciele, bibliotekarze.

Pierwszy etap realizacji Warszawy Lokalnie dobiega końca, dlatego chcemy podzielić się wnioskami z realizacji naszych zadań – współpracy ze szkołami, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi, miejscami aktywności lokalnej i domami sąsiedzkimi, wspierania animatorów sąsiedzkich, edukowania o narzędziach współpracy miasta z mieszkańcami. Chcemy poddać refleksji dotychczas używane narzędzia, dlatego zapraszamy wszystkich uczestników, współtwórców, odbiorców projektu Warszawa Lokalnie do dyskusji.

Program seminarium

15:00 – Wnioski z działań organizacji partnerskich Warszawy Lokalnie (Stowarzyszenie BORIS, FISE, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, Fundacja Civis Polonus, Stowarzyszenie CAL)

16:00 – Panel dyskusyjny z udziałem uczestników projektu (animatorów, nauczycieli, bibliotekarzy, aktywnych mieszkańców),
komentarz dr hab. Magdaleny Dudkiewicz

17:30 – Podsumowanie seminarium (dr hab. Bohdan Skrzypczak, Stowarzyszenie CAL)

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. Obowiązują zapisy.
Zgłoszenia i pytania: aleksandraa@cal.org.pl // 601 94 74 74
Więcej informacji o Warszawie Lokalnie: warszawalokalnie.waw.pl

Seminarium jest realizowane w ramach Warszawskiego Laboratorium Innowacji Lokalnych projektu „Warszawa Lokalnie” i współfinansowane przez m.st. Warszawa.


O Warszawskim Laboratorium Innowacji Lokalnych

Od kwietnia 2016 roku w Warszawie realizowany jest projekt „Warszawa Lokalnie”, będący odpowiedzią na Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, którego głównymi celami jest stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych m.st. Warszawy, zachęcenie mieszkańców i mieszkanek do włączenia się we wspólne działania oraz inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia.

Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych powołane w ramach „Warszawy Lokalnie” to rodzaj otwartego think tanku prowadzącego badania nad lokalnością w Warszawie, sieciującego ekspertów i praktyków tworzących swoisty „kolektyw wiedzy”. Ma ono na celu budowanie środowiska twórczego i uczącego się, które czerpie wiedzę z różnych źródeł: od badań naukowych po oddolne działania mieszkańców. W ramach Laboratorium prowadzone są badania innowacji lokalnych w formie case studies działań lokalnych oraz organizowane są otwarte seminaria.